قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

موسسه تحقیقاتی صهیونیستی اسرائیل آلما: «ساریت زهاوی» سرهنگ و آنالیزور امنیتی صهیونیست درباره قدرت پهپادی...
حریـم‌باصفایٺ‌منبـع‌العشـقنسیم‌ڪربلایٺ‌مقطع‌العشـق سحــر‌آرام‌با‌من‌زیر‌لب‌گفٺسـلامٌ‌هےحتے‌مطلـع‌العشـق.. صبحم به نام_شما اللهم ارزقنا کربلا به حق الحسین ع عشاق الحسین محب...