جنبش انقلابیون

(این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر و این جمهوری اسلامی محتاج به حفظ و نگهبانی است)

امام خمینی(ره)