5 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

جنبش انقلابیون

أشرَفُ المَوتِ ، قَتلُ الشهادَةِ 

شرافتمندانه ترين مرگ ، شهادت است 

( بحار الأنوار : ۱۰۰/۸/۴ )