5 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

کنترل چی

((( یه وقت داخل سینما می گفتند *کنترل چی* ماموری که در تاریکی مردم رو سر جاشون مینشونه)))