25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اینجا آمریکا یا اروپا نیست، اینجا ایران، مزرعه یا استخر پرورش میگو بوشهر که به تازگی تکثیر ۲ میلیارد لارو میگو برای تولید آغاز شده است

اینجا آمریکا یا اروپا نیست
اینجا ایران، مزرعه یا استخر پرورش میگو بوشهر که به تازگی تکثیر ۲ میلیارد لارو میگو برای تولید آغاز شده است.

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir

▪️سروش +
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir
.
▪️ایتا
.
📡 https://eitaa.com/Ghja_ir