قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

واحد فرهنگی

واحد فرهنگی قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا) جمهوری اسلامی ایران

🎆✨💝✨☄️و خداوند فرمود: 🌊إِنَّاأَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَماتورا[چشمه]‌كوثر‌داديم‌ 🌟 سما دیگر نمی‏ بالد به اخترهای تابانشچو می‏ بیند...