3 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

در غبار فتنه ها اندوهگین و مردد مباش، انگشت اشاره ولی ، راه را به تو نشان می دهد

🔰در غبار فتنه ها اندوهگین و مردد مباش، انگشت اشاره ولی ، راه را به تو نشان می دهد.

لبیکیاخامنه ای

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/iran__313