26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حدیث روز (دنیا)

امیرالمومنین على عليه السلام:

المُواصِلُ لِلدُّنيا مَقطوعٌ

آن كه به خاطر دنيا پيوند برقرار كند، پيوندش گسستنى است

غررالحكم حدیث۶۲۸

https://313-313.ir/