3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

از براندازا بپرسید آخر عکسای پارسال واقعی بودن یا نه

از براندازا بپرسید آخر عکسای پارسال واقعی بودن یا نه

.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313