10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

فقط شیعه های انگلیسی از سرود سلام فرمانده بیعت با امام زمان تو بین الحرمین دردشون گرفته…

⭕️فقط شیعه های انگلیسی از سرود سلام فرمانده بیعت با امام زمان تو بین الحرمین دردشون گرفته..

بترکه چشمی که نمیتونه کارای بزرگ فرهنگی ایرانو در جهان ببینه

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/