28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

باید چه کسی رو ببینیم که آقای نوبخت نگران ما مردم نباشد؟

باید چه کسی رو ببینیم که آقای نوبخت نگران ما مردم نباشد؟
آقای باوجدان!چرا نمیفهمید که جای نگرانی قبلی‌تان تا سالها درد می‌کند، جای گران شدن ناگهانی بنزین، کرونایی که ناتوان از مدیریتش بودید، برجامی که کاغذ پاره بود، کشوری که ۸ سال رها شده بود و ….
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313