1 مرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دو میلیون ریال ایران معادل یک دینار کویت!

دو میلیون ریال ایران معادل یک دینار کویت!

 ‏افت مستمر ارزش ⁧ریال ⁩ در برابر ارزهای خارجی نشانه استمرار ناتوانی حکمرانان در بازگرداندن تعادل به اقتصاد کلان و مهار ⁧تورم ⁩ در سطح “کشورهای نرمال” است.

.

✍️

… .

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

. https://313-313.ir .

ورود به این کانال جرم است

. https://splus.ir/Ghja_313