10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با عامل کشف حجاب و تبلیغات هنجارشکانه در اینستاگرام

 شناسایی و برخورد با عامل کشف حجاب و تبلیغات هنجارشکانه در اینستاگرام

مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی ویژه کیش

صفحه اینستاگرامی که اقدام به انتشار تصاویر نامتعارف و کشف حجاب کرده بود شناسایی و گرداننده صفحه احضار و ضمن توجیه و ارشاد، صفحه وی نیز پاکسازی گردید.

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/