28 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حدیث روز (سرزنش خود)

امیرالمؤمنین عليه السلام:

 من وَضعَ نَفسَهُ مَواضِعَ التُّهمَةِ فلا يَلومَنَّ مَن أساءَ بهِ الظَّنَّ.

 هر كس خود را در جايگاه هاى تهمت قرار دهد، نبايد كسى را كه به او گمانِ بد مى برد سرزنش كند.

 نهج البلاغه، حکمت 159.“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/