10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

احسان کرمی تا وقتی اینجا بود مجیزگوی نظام بود چون میخواست تو صداوسیما دیده بشه و پول دربیاره

🔴احسان کرمی تا وقتی اینجا بود مجیزگوی نظام بود چون میخواست تو صداوسیما دیده بشه و پول دربیاره

الان که رفته داره از مردم و جوان‌ها مایه می‌ذاره و تشویقشون میکنه به جنگ خیابونی تا بتونه از جای دیگه پول و فاند بگیره!

🔹در هر دو زمان حال به هم زن بوده و به جز بندگی برای پول کاری نکرده



“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/