28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

حدیث روز (خیرخواهی)

امیرالمومنین علی علیه السلام:

بهترین وسیله ریزش رحمت الهی این است که خیرخواه همه مردم باشی

غرر الحکم حدیث ۳۳۵۳“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/