28 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

 آقای دولت عبرت بگیر

 آقای دولت عبرت بگیر

آقای دولت می بینی همان ها که در رسانه های اقتصادی خود دولت را برای رها کردن قیمت ارز و تعیین قیمت ارز در بازار آزاد تحت فشار می‌گذارند، همان ها در رسانه های سیاسی شان مسئولیت افزایش قیمت ارز را گردن دولت می اندازند تا دولت را ناکارآمد نشان دهند…

آقای دولت ما می‌گوییم لیبرالیسم و لیبرال ها خطرناک و دشمن ملت هستند چه سیاسی باشند و چه اقتصادی و چه فرهنگی…
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313