26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید دولت شهید رئیسی در سه سال رکورد کمترین نرخ بیکاری در ۲۰ سال گذشته را شکست؟

⁉️آیا میدانید دولت شهید رئیسی در سه سال رکورد کمترین نرخ بیکاری در ۲۰ سال گذشته را شکست؟

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir

▪️سروش +
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir
.
▪️ایتا
.
📡 https://eitaa.com/Ghja_ir