26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور شش کلاسه ما فارغ التحصیل شد، دنیا بماند برای فیلسوفان پر ادعا

🔺بنر یکی از عزاداران در مشهد:

رئیس جمهور شش کلاسه ما فارغ التحصیل شد، دنیا بماند برای فیلسوفان پر ادعا

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir

▪️سروش +
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir
.
▪️ایتا
.
📡 https://eitaa.com/Ghja_ir