26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

زن در نگاه فلاسفه اسلامی و زن در نگاه فلاسفه غربی

زن در نگاه فلاسفه اسلامی “جامعه ساز و تاثیر گذارترین جزء جامعه و بنیان ملت ها است”

زن در نگاه فلاسفه غربی “حیوانی با گیسوان بلند،تسلیم شده مرد به وسیله شلاق است”

.

✍️

… .

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir .

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313