28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دستگیری بلاگر هنجارشکن در سمنان

دستگیری بلاگر هنجارشکن در سمنان

مأموران سازمان اطلاعات انتظامی سمنان فردی که در اینستاگرام اقدام به انتشار چالش های هنجارشکنانه می کرد را شناسایی و دستگیر کردند.

https://313-313.ir/