25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

داستان تکراری گران‌سازی در اقتصاد ما

داستان تکراری گران‌سازی در اقتصاد ما

پریروز: دلار رو از ۳۰۰۰ بکنید ۴۲۰۰ مشکلات حله
دیروز: دلار رو از ۴۲۰۰ بکنید ۲۷ مشکلات حله
امروز: دلار رو از ۲۷ بکنید ۵۰ مشکلات حله
فردا ؟
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir.

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313