28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

برخورد با صفحات اینستاگرامی باشگاه های ورزشی زنانه بدلیل انتشار تبلیغات نامتعارف


برخورد با صفحات اینستاگرامی باشگاه های ورزشی زنانه بدلیل انتشار تبلیغات نامتعارف

درپی رصد فضای مجازی توسط عوامل پلیس اماکن استان آذربایجان غربی، صفحه مجازی باشگاه های ورزشی زنانه که گردانندگان آن اقدام به انتشار محتوای هنجارشکنانه و تبلیغات نامتعارف نموده بودند شناسایی و نسبت به مسدودسازی صفحات و سایر برخوردهای قانونی دیگر اقدام گردید.

▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir