28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

از تندیس نیمه برهنه‌ی مهسا امینی در فرانسه رونمایی شد

از تندیس نیمه برهنه‌ی مهسا امینی در فرانسه رونمایی شد

وقتی میگیم مهمترین هدف جنبش ز،ز،آ سوق دادن زنان ایرانی به سمت برهنگی هست یعنی این

نکته: تارشدن توسط خود ما صورت گرفته

.

✍️

… .

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir .

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313