28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

رسانه قدرت این را دارد که بگوید ماست سیاه است و مخاطبش هم باور کند

رسانه قدرت این را دارد که بگوید ماست سیاه است و مخاطبش هم باور کند…

‏تیتر را ببینید، بعد نگاه کنید چه کسی به چه کسی حمله کرده!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir.

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313