28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

این نماز چقدر غریبانه است و سنگین!

 این نماز چقدر غریبانه است و سنگین!

 کودکی در جنگ به دنیا آمده و در جنگ نمازش خوانده شده…
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313