28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

معاون اول قوه در جریان کارهای فرزندانش بوده است؟

معاون اول قوه در جریان کارهای فرزندانش بوده است؟

پس از انتشار اخبار دستگیری و سپس محاکمه فرزندان معاون اول قوه قضاییه و جدیت دستگاه قضا و شخص حجت الاسلام محسنی اژه ای در برخورد با فساد و همچنین منتشر شدن بخشی از کیفرخواست متهمان این پرونده بخشی از زوایای این پرونده پس از ماه‌ها آشکار شد.

در بخشی از کیفرخواست آمده است فرزندان معاون اول قوه با اعمال نفوذ در پرونده رستمی‌صفا مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان مال نامشروع کسب کرده‌اند.

حال سوال آنجاست که شخص معاون اول یعنی پدر متمهان پرونده از رقم خوردن چنین اتفاقاتی بی خبر بوده است؟

آیا از آمدن چنین مبلغی به زندگی فرزندانش اطلاع نداشته است؟

و همچنین ارتباط متهمان برای نفوذ در پرونده ها با سواستفاده از مقام پدر صورت گرفته است!

جواب سوالات بالا هر چه باشد با توجه به حساسیت نگاه به دستگاه قضا از منظر مردم ضروری است رییس شجاع قوه قضاییه ضمن به اتمام رساندن دادگاه متهمان این پرونده برای جلوگیری از هرگونه شائبه و حیثیت آن قوه محترم، معاون اول خود را که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن در نظارت به اعمال فرزندانش کوتاهی کرده است و سو استفاده از مقام او باعث چنین مواردی شده است را جا به جا نماید و از شخص دیگری در این جایگاه مهم استفاده شود.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313