28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شما میتوانید مساجد را نابود کنید، اما نمیتوانید اسلام را نابود کنید

شما میتوانید مساجد را نابود کنید، اما نمیتوانید اسلام را نابود کنید…
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir.

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313