10 مهر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

در غرب آزادی هست، اما از نوع شیطانی و برای مقابله با دین خدا!

🔴در غرب آزادی هست، اما از نوع شیطانی و برای مقابله با دین خدا!

✍️…

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/iran__313