1 مرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

کاربر مسیحی بعد از واکنش حمله افتخارآمیز ایران: من اکنون مسیحی و شیعی هستم!

کاربر مسیحی بعد از واکنش حمله افتخارآمیز ایران:
 من اکنون مسیحی و شیعی هستم!

افتخار ایران نه تنها در بعد سیاسی موفق آمیز بود، بلکه حتی در جلب توجه مردم دنیا به تشیع نیز موفق بود.

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir

♨️ سروش +
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir
.
♨️ ایتا
.
📡 https://eitaa.com/Ghja_ir