3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

بنگاه های کوچک و متوسط رکن اصلی اقتصاد مقاومتی هستند

کوچک زیباست!

به دو تصویر بالا دقت کنید
یکی ناو می سازد یکی قایق تندرو
یکی گلوبال هاوک می سازد یکی شاهد 136

یکی ارزان و کاربردی
یکی گران و بی خاصیت

ما به مهندسی اسلامی هم اعتقاد داریم چه برسد به اقتصاد اسلامی!

مقام معظم رهبری:
بنگاه های کوچک و متوسط رکن اصلی اقتصاد مقاومتی هستند
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir

♨️ سروش +
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir
.
♨️ ایتا
.
📡 https://eitaa.com/Ghja_ir