25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

خط امير كبير در شب قدر

خط امير كبير در شب قدر:

بار پروردگارا، الهی، ملکا، قادرا، خداوندا،
امیر تویی، کبیر تویی، تقی همان شاگرد آشپز است.
معبودا، رو به سوی تو دارم، هدایتی فرما تا گره از کار مردم بگشایم..‌‌.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir.

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_ir