25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

کنترل چی

((( یه وقت داخل سینما می گفتند کنترل چی، ماموری که در تاریکی مردم رو سر جاشون مینشونه)))