9 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مگه این برکنار نشده بود؟!

🔴 مگه این برکنار نشده بود؟!

▪️مردم رو مسخره کردید؟!

http://ghja.ir/