9 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

والت دیزنی یا وار دیزنی!؟

والت دیزنی یا وار دیزنی⁉️

کمپانی والت دیزنی طی مدت اخیر ۲میلیون دلار به اسرائیل کمک مالی کرده است تا در قسمتی از هزینه‌ی جنگ افروزی های این رژیم کودک‌کش سهیم باشد!

https://313-313.ir/