1 مرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اینجا جمهوری اسلامی است نه نظام سرمایه داری که بخش خصوصی، خود را صاحب قدرتِ بلامنازع بداند.

🔴 الآن دیگر فقط مسئله حسین سلاح ورزی نیست، بلکه گردن افرازیِ تمام اعضایی که در اتاق بازرگانی او را همراهی می کنند تا جلوی تصمیم قوای نظارتی و امنیتی بایستد مشهود است و باید مورد پیگرد قانونی و برخورد جدی قرار گیرد.

❌ امروز اگر نظام ما حریف این مافیای فساد اقتصادی نشود باید منتظر اتفاقات فاجعه باری در پیامد آن باشد.

🔴 اینجا جمهوری اسلامی است نه نظام سرمایه داری که بخش خصوصی، خود را صاحب قدرتِ بلامنازع بداند.
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313