25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

خلاقیت میوه فروش یمنی؛ هرکسی هرکاری از دستش بربیاد دریغ نمیکنه

خلاقیت میوه فروش یمنی؛ هرکسی هرکاری از دستش بربیاد دریغ نمیکنه
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313