راستی در کدامین نقطه انسانیت ایستاده ایم ؟؟؟
حرف ها …..ناخالص
عشق ها ….پوشالی
محبت ها …قلابی
خوبی ها …تظاهر
دیدارها …تفاخر
قضاوتها …بدون عدل
شعارها ….بدون عمل
صورتها ……..پررنگ

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.