9 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اولینشون از تو لونه اش در اومد، برای حمایت از دو جاسوس !

اولینشون از تو لونه اش در اومد، برای حمایت از دو جاسوس کثیف!
فکر میکردیم همزمان با کشتار زنان و کودکانِ غزه،
این حامیِ حقوق زنان از شدت ناراحتی فوت کرده!
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
http://Ghja.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313