3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

عشق و لبخند و خشم و ستم و امید و آوارگی و زندگی و وطن رو می‌تونید در این عکس ببینید.

عشق و لبخند و خشم و ستم و امید و آوارگی و زندگی و وطن رو می‌تونید در این عکس ببینید.

https://313-313.ir/