9 آذر 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مردم نادان شریک در خون دختر شیرازی

مردم نادان شریک در خون دختر شیرازی

«پیام یک آتش‌نشان»

ماشین آتش نشانی ۳۰ دقیقه توی ترافیک بود.
مامورای آتش‌نشانی تیم تشک نجات از سر کوی وحدت از ماشین پیاده شدن و از مردم میخواستن راه باز کنن ولی ترافیک قفل شده بود.

https://313-313.ir/