🔹اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی به انحلال کنست رأی مثبت دادند.““”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””“https://313-313.ir/