1 مرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مجموعه 32 سال کشور در اختیار شما و همفکران شما بوده است/ چرا درست نکردید؟

8 سال دولت موسوی
8 سال دولت هاشمی
8 سال دولت خاتمی
8 سال دولت روحانی
مجموعه 32 سال کشور در اختیار شما و همفکران شما بوده است/ چرا درست نکردید؟
.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir

▪️سروش +
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir
.
▪️ایتا
.
📡 https://eitaa.com/Ghja_ir