26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دوباره دیشب شام سنگین خوردی، نوید افکاری اومد به خوابت و نوید پیروزی داد؟!

دوباره دیشب شام سنگین خوردی، نوید افکاری اومد به خوابت و نوید پیروزی داد؟!

آقا جان شام سبک بخور، یه مشت برانداز رو هم مچل خودت نکن با این توهمات…
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313