26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

قراره در کانادا در صورت نفرت‌پراکنی در فضای مجازی حکم حبس ابد به شهروندا بدن!

قراره در کانادا در صورت نفرت‌پراکنی در فضای مجازی حکم حبس ابد به شهروندا بدن!

کاش سینماگران سیاه‌نمای ایرانی رو بفرستیم به سرزمین دموکراسی،کانادا

.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

https://313-313.ir

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313