26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

 حالا که راه دررو گذاشته اند، ممنوع می کنند!

 حالا که راه دررو گذاشته اند، ممنوع می کنند!

شورای عالی فضای مجازی بیش از 10 سال قبل می توانست فعالیت فیلترشکن ها را به صورت رسمی ممنوع اعلام کند.

 حالا که راه را برای فعالیت پوسته ها برای دور زدن فیلترینگ باز گذاشته است، فعالیت فیلترشکن ها را ممنوع می کند!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313