26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

محسن هاشمی رو آوردن برنامه انتخاباتی شبکه سه، مردم هم بدون رودربایستی تو کامنتای زنده حرف دلشونو زدن!

محسن هاشمی رو آوردن برنامه انتخاباتی شبکه سه، مردم هم بدون رودربایستی تو کامنتای زنده حرف دلشونو زدن!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313