28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اگر اسراف و اتلاف می‌شود باید مدیریت شود والا کاهش غیرمتعارف آن به اسم سوزاندن، نقض غرض است

‏انرژی را می‌سوزانیم؟
یعنی باید می‌خوردیم؟
انرژی مگر برای سوزاندن نیست؟
مگر ماده اولیه حرکت بخش بزرگ و استراتژیک حمل و نقل نیست؟
مگر ابزار رفاه خانوار برای تأمین گرمایش و سرمایش نیست؟
اگر اسراف و اتلاف می‌شود باید مدیریت شود والا کاهش غیرمتعارف آن به اسم سوزاندن، نقض غرض است.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313