28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با صفحه هنجارشکن در استان آذربایجان غربی

شناسایی و برخورد با صفحه هنجارشکن در استان آذربایجان غربی

📌 مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی

🔹گردانندگان ۶ صفحه اینستاگرامی که اقدام به اجرای مراسمات مختلط لهو و لعـب و انتـشار تصاویر بی حجابـی و هـنجارشکنانـه در اینستاگرام می نمودند شناسایی، ضمن پاکسازی و مسدود سازی صفحات با گرداننده آنها نیز برخورد قانونی صورت پذیرفت.

.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir