10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

پلمپ واحد آموزشگاه آشپزی واقع در شمال تهران به علت انتشار تصاویر نامتعارف در فضای مجازی

🚨پلمپ واحد آموزشگاه آشپزی واقع در شمال تهران بعل انتشار تصاویر نامتعارف در فضای مجازی و برگزاری کلاس های آموزشی فاقد مجوز رسمی

🔹در پی اخبار دریافتی و رصد اطلاعاتی پلیس اماکن تهران بزرگ مشخص گردید یک واحد آموزشگاه آشپزی واقع در شمال تهران که اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی بدون رعایت شئونات اخلاقی توسط هنرجویان و انتشار تصاویر هنجارشکنانه در فضای مجازی را نموده توسط پلیس اماکن تهران شناسایی و برابر مقررات واحد صنفی پلمب و مراحل قضایی در حال پیگیری می باشد.

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313