10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

گاه چشم ها بیش از هر چیز حقایق را فریاد میزنند

🔞 گاه چشم ها بیش از هر چیز حقایق را فریاد میزنند
رساتر از هر صدایی
بلندتر از فریاد هر حنجره ای
و واضح تر از هر کلامی….

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313