10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با 6 صفحه هنجارشکن اینستاگرامی

🚨شناسایی و برخورد با 6 صفحه هنجارشکن اینستاگرامی

🔹مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، تعداد 6 صفحه ی اینستاگرامی هنجارشکن با مجموع مخاطب حدوداً 89 هزار نفر دنبال کننده را شناسایی و ضمن پاکسازی و مسدود سازی صفحات موصوف با گرداننده آنها نیز برخورد قانونی صورت پذیرفت.

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir