10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

میخواهید برای آزادسازی و گرانسازی مردم را آماده کنید این راهش نیست!

دقت کنید:
فرض کنید 10 میلیون خانوار خودرو ندارند
می شود ماهی 150 میلیون لیتر!
یعنی کمی بیش از مصرف یک روز بنزین کشور!
اما ماجرا کجا مضحک می شود؟
آنجا که اگر مردم 15 لیتر بنزین را لیتری 2500 تومن هم بفروشند، می شود 37500 تومان ماهانه که برای یک خانواده سه نفری می شود 112 هزار تومان!

مردم را چه فرض کرده اید؟
میخواهید برای آزادسازی و گرانسازی مردم را آماده کنید این راهش نیست!

لطفا واژه عدالت را هم به لجن نکشید!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313